Άκου να δεις!

listen to see 2

Ρ#01. ( για το ) Εξώφυλλο /  Ρ#02. Editorial /  Ρ#04. Red Light /  Ρ#06. Βραδυφλεγείς : Ανάφλεξη /  Ρ#08. «Ημερολόγιο» /  Ρ#09. Μαύρο Γάλα /  Ρ#11. Ivan Narog  /  Ρ#12. XFiles / Ρ#13. Comic: The death of Ian Tomlinson / Ρ#16. Burnt_Cross / Ρ#19. MDB: Papers, please! / Ρ#20. Locomalito / Ρ#21. I Want The Moon / Ρ#25. Ρrocrastinate / Ρ#27. Dino’s Playlist / Ρ#29. SOS Πεντάγωνο… / Ρ#30. Φώτοκολάζ / Ρ#32. Πείραμα Κ94 / Ρ#35. Κάτι Πήρε τ’ Αφτί μου / Ρ#36. Dead Elephant / Ρ#37. Beggar Belief / Ρ#39. Γενοκτονία (ή Εθνοκάθαρση) / Ρ#40. VHS_Chronicles / Ρ#41. +γραφές / Ρ#42.  Οπισθόφυλλο