Του Μάρτη οι Φανζινοτετάρτες

0

Φρενήρη Φάνζιν Φαινόμενα λοιπόν. Το Μάρτη. Στην Υπόγα. Μπουμ!

proj_w_lettes_net

.

απ’ τις 9μμ και μετά κάθε Τετάρτη, από την Ομάδα Πείραμα και τους/τις δημιουργούς των Puke Soup, No Exit, CrucialWinterview και Valeriana.